• A1
  • A2
  • A3
  • Millennial Hunter (2023)

    Millennial Hunter (2023) นักล่าพันปี

    เรื่องย่อ Millennial Hunter (2023) นักล่าพันปี เป็นเรื่องราวของ หลังจากตกงาน ภรรยา และลูกชายเพราะสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมมิลเลนเนียลที่ชั่วร้าย จอห์นสาบานว่าจะตามล่าคนรุ่นมิลเลนเนียลทุกคน หลังจากตกงาน ภรรยา และลูกชายเพราะสิ่งที่เขาเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมมิลเลนเนียลที่ชั่วร้าย จอห์นสาบานว่าจะตามล่าคนรุ่นมิลเลนเนียลทุกคน